Sisseton Wrestling Team takes third in NEC Tourney